Workshop Rodičovské zručnosti (základy filiálnej terapie)

27.03.2017 Autor: Externý prispievateľ, Foto: Voices, Pexel
Termín: 22.04.2017 Mesto:Trenčín Zdroj:stránka organizátora
foto jana lednicka april

Rodičia sú zvyčajne najvýznamnejšími ľuďmi v živote detí. Pomáhajú im v rôznych situáciách, sú dôležití pri ich osobnostnom a emocionálnom rozvoji. Výskumy potvrdzujú vysokú efektivitu prístupu zameraného na dieťa, ktorý zvyšuje deťom zdravé sebavedomie a sebahodnotenie, pomáha im vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie, vedie ich k sebakontrole a zodpovednosti. Odborníci preto ponúkajú nové poznatky rodičom tak, aby sa naučili vhodne reagovať na emócie, zachytávať ich význam, reflektovať, oceňovať a povzbudzovať, ale aj to, kedy a ako zadávať hranice a vrátiť zodpovednosť dieťaťu. 

Workshop je úvodom do filiálnej terapie. Účastníčky a účastníci lepšie pochopia význam hry v živote dieťaťa, osvoja si dôležité vedomosti o pocitoch a hraniciach a vyskúšajú si rôzne praktické cvičenia. Budeme mať priestor aj na diskusiu a úvahy o výchove.

Jana Lednická pracuje s deťmi už dvadsať rokov. Zamestnaná je v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Medzi jej klientmi sú deti od 3 rokov, ale aj starší, ktorým pomáha pri ukončení prípravy na povolanie. V rámci skupinových aktivít pracuje s triednymi kolektívmi, najčastejšie v rámci prevencie (šikanovanie, rizikové sexuálne správanie, drogová prevencia a pod.). Vzdeláva však aj pedagógov a rodičov. Jej srdcovou záležitosťou sú Kurzy filiálnej terapie. V tréningu rodičovských zručností vidí obrovský význam a prínos. Janka je mamou dcéry Šarloty.   

Podujatie sa koná na Sládkovičovej 8 v Trenčíne, v sobotu 22. apríla od 9:00 do 16:00. Počet miest je limitovaný. Je potrebné sa vopred registrovať a uhradiť účastnícky poplatok 15 €.

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár