Detský Ateliér Purpur

Autor: Ateliér Purpur
Adresa:Hálova 16, Bratislava 851 01 Telefón:Mgr.art Mária Matrková 0910 176 869, Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD 0918 323 857 E-mail:purpuratelier@purpuratelier.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Detský Ateliér /MAĽBA, KRESBA, GRAFIKA, MODELOVANIE Z HLINY

Ateliér Purpur je zameraný na vedenie výtvarných kurzov a dielní s profesionálnym vedením. Je určený pre záujemcov o profesionálny rast a prípravu na umelecké školy, pre širšiu verejnosť, pre osobný kreatívny rast a relax. Kurzy sú vhodné pre všetky vekové kategórie od 2 rokov. Individuálny prístup umožňuje pracovať v ateliéri rôznym vekovým kategóriám súčasne, čo vedie ku vzájomným motivačným momentom, ktoré sú prítomné v spolupráci medzi generáciami. V ateliéri sa špecializujeme na základné techniky MAĽBY, KRESBY, GRAFIKY. Kladieme dôraz na formu vzdelávania tak, ako prebieha v profesionálnych ateliéroch. Počas kurzov je možnosť prejsť celou škálou techník a postupov v týchto médiách.

V detskom ateliéri je dôležité individuálne rozvíjanie osobnosti dieťaťa v kreatívnom prostredí s profesionálnymi umelcami. Deti sa zrozumiteľným spôsobom zoznámia so svetom umenia a širokou škálou vyjadrovacích prostriedkov a techník pri tvorení. Jedinečnosť zážitku a pozitívnej skúsenosti pri odkrývaní vlastných tvorivých možností, otvára nové prístupy v myslení. Prístup v ateliéri je individuálny podľa osobnosti a napredovania dieťaťa.

Úvod do maľby a kresby hravou aj študijnou formou, perspektíva, základné grafické techniky, dekoratívne techniky, navrhovanie, odevný design, priemyselný design... / v prípade väčších detí je možné prejsť na záujmové okruhy výtvarných tém. Podporujeme rozvíjanie obrazových predstáv bez predlohy, pamäťové hry, pohybové transformačné predstavy, reprodukovanie statickej aj kinetickej predlohy. Pozornosť venujeme rovnako intelektuálnemu realizmu“ ako aj „zrakovému realizmu“. Jednoduchý úvod do perspektívy, pomery, meranie. Organizujeme tiež detské oslavy a denné tábory.

V ponuke:

  • Ateliér pre najmenších /pondelok-utorok 10:00 - 12:00, 25€/mesiac 100€/polrok
  • Atelier prvé kroky k umeniu od 2 r. /pondelok 14:00 - 16:00, Utorok 16:00 - 18:00, 35€/mesiac
  • Ateliér Škola /streda - štvrtok /streda, štvrtok16:00 - 17:30 /25€/mesiac/polrok 100€ do 30 jan.
  • Maľba pre najmenších Expert  od 2 r. /sobota 10:00-12:00 /35€/mesiac 160€/polrok do 30 jan.
  • Sobota pre talenty /sobota 12:00-14:00 /40€/mesiac 180€/polrok do 30 jan.

Ateliér sa nachádza v miestnosti č. 315, na 3. poschodí prístavby budovy SPŠE - vstup Múzeum školstva a pedagogiky, zastávka Hálova,spoje: 83, 84, 88, 92, 99, 192, alebo Rusovská cesta, spoje: 93,94

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

  • Anna 01.12.2016, 12:05

    Hodnotím veľmi pozitívne, no je to už staršia skúsenosť dva roky dozadu

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár